Grupa wsparcia

Zapraszamy psychologów i pedagogów szkolnych z terenu powiatu kraśnickiego na spotkanie zorganizowane w ramach grupy wsparcia. Jego tematem będą „Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami zdrowia psychicznego” oraz „Najczęściej występujące zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży – możliwości pomocy”.
Spotkanie odbędzie się dnia 22.05.2024r w sali konferencyjnej Zespołu Szkół nr 3 w Kraśniku w godzinach 10:00-14:00.
Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 20.05.2024r.
– telefonicznie: (81) 8258788, 665970354,
– e-mailowo: sekretariat@poradniakrasnik.pl