Grupa wsparcia – szkolenie

22 maja 2024 r. w sali konferencyjnej ZS nr 3 w Kraśniku odbyły się dwa szkolenia z zakresu zdrowia psychicznego: „Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami zdrowia psychicznego”, Najczęściej występujące zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży – możliwości pomocy”. Wsparcie było dedykowane pracownikom merytorycznym Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Kraśniku oraz członkom Grupy Wsparcia dla psychologów i pedagogów z terenu powiatu kraśnickiego działającej przy poradni. Szkolenia prowadziła pani mgr. Agnieszka Badyła – konsultant ds. pedagogiki leczniczej i rozwoju edukacji LSCDN, nauczyciel w Zespole Szkół Specjalnych przy USzD w Lublinie, na co dzień pracuje z dziećmi i młodzieżą na oddziałach psychiatrycznych lubelskich szpitali – Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie oraz Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie Prowadząca w przystępny sposób przedstawiła metody pracy z osobami z diagnozą niepełnosprawności intelektualnej oraz trudnościami w obszarze zdrowia psychicznego bazując na doświadczeniach zdobytych w pracy z dziećmi i młodzieżą. Wyjaśniła złożoną etiologię zaburzeń psychicznych oraz wskazała symptomy, na które należy zwrócić szczególną uwagę. Przedstawiła konkretne przykłady praktycznych oddziaływań diagnostycznych i terapeutycznych, które warto stosować podczas wspierania uczniów znajdujących się w kryzysie psychicznym.