Bez względu na to czy potrzebujesz pomocy w zakresie trudności szkolnych, trudności emocjonalnych w związku z doświadczanymi problemami, masz kłopoty w relacjach z rówieśnikami, rodziną, czy może doskwiera Ci złe samopoczucie – w poradni możesz liczyć na dyskrecję i zrozumienie.
Osobom zgłaszającym się do poradni gwarantujemy wysoką jakość świadczonej pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej, profesjonalne doradztwo zawodowe, przyjazne warunki wspomagania rozwoju.
Jak uzyskać pomoc?
Zgłaszając się do nas powinieneś mieć pisemną zgodę rodzica (gdy jesteś pełnoletni nie potrzebujesz takiej zgody).
Wniosek na wizytę możesz pobrać ze strony internetowej (zakładka Druki do pobrania) lub osobiście w sekretariacie. Wypełniony wniosek możesz przynieść osobiście do sekretariatu poradni, przesłać pocztą tradycyjną lub e-mailem.
Zapraszamy do kontaktu:
Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Kraśniku
ul. Słowackiego 7, 23-204 Kraśnik
tel. (81) 825 87 88, 665970354, tel/fax (81) 825 25 76
e-mail: poradniakrasnik@o2.pl