Poniżej publikujemy wzory dokumentów do pobrania, które obecnie obowiązują w naszej poradni. Mogą Państwo taki dokument pobrać, wydrukować, wypełnić, wysłać lub przynieść do poradni.

Wzory druków do wypełnienia publikujemy w formacie PDF

Przed wypełnieniem druków prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem poradni.

ZGŁOSZENIA

WNIOSKI

OPINIE

Opinia o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej dziecka/ucznia

ZAŚWIADCZENIA

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia w celu wydania opinii w sprawie objęcia ucznia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia

SKIEROWANIA

Ankiety