Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Kraśniku ma siedzibę w Bursie przy Zespole Szkół nr 3 Kraśniku (parter budynku).