INFORMACJA

Informujemy, że nastąpiła zmiana adresu e-mail naszej poradni. Prosimy kontaktować się na nowy adres: sekretariat@poradniakrasnik.pl