2 kwietnia Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

Corocznie w dniu 2 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Dzień ten został ustanowiony przez przedstawicieli państw członkowskich Organizacji Narodów Zjednoczonych w 2008r. Jego celem jest propagowanie wiedzy na temat autyzmu i budowanie wrażliwości społecznej w tym zakresie. Kampania przyczynia się do kształtowania właściwych postaw prospołecznych oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
W Światowym Dniu Świadomości Autyzmu wiele budynków zostaje podświetlonych na niebiesko i różowo. To wyraz solidarności z osobami z autyzmem i ich rodzicami. Kolory te symbolizują fakt, że autyzm dotyka zarówno kobiety jak i mężczyzn.
Jeżeli niepokoi Cię rozwój Twojego dziecka. Jeżeli Twoje dziecko nie nawiązuje kontaktu wzrokowego, nie pokazuje palcem, nie reaguje na swoje imię, ma problem z zabawą z rówieśnikami skorzystaj z konsultacji w Powiatowym Zespole Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych w Kraśniku.
Zapraszamy do kontaktu:
Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Kraśniku
ul. Słowackiego 7, 23-204 Kraśnik
tel. (81) 825 87 88, 665970354, tel/fax (81) 825 25 76
e-mail: poradniakrasnik@o2.pl