Kampania „Bez chemii na drodze”

Rodzicom polecamy odwiedzenie strony internetowej ogólnopolskiej kampanii społecznej o ryzyku związanym z używaniem substancji psychoaktywnych na drodze: https://bezchemiinadrodze.pl/

Ogólnopolska kampania społeczna „Bez chemii na drodze” jest realizowana przez Fundację Poza Schematami. Jej celem jest upowszechnienie informacji na temat ryzyka i zagrożeń związanych z używaniem substancji psychoaktywnych przy poruszaniu się po drodze.
Kampania adresowana jest do kierowców, rowerzystów, pasażerów oraz rodziców dzieci i nastolatków, którzy w bliżej lub dalszej przyszłości zostaną kierowcami. Prowadząc samochodów lub inny pojazd po użyciu narkotyków czy pod wpływem alkoholu, nie tylko ryzykujemy własnym życiem, ale zdrowiem i życiem innych. Rodzice mają największy wpływ na kształtowanie świadomości i postaw młodych ludzi, ich stosunek do narkotyków i alkoholu oraz poczucie odpowiedzialności.