Bezpieczeństwo dzieci w internecie

Zapraszamy rodziców do zapoznania się z materiałami przygotowanymi
przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, dotyczącymi bezpieczeństwa dzieci
w internecie.
Problem krzywdzenia dzieci zmienia się pod wpływem postępującego świata.
Wraz z powstaniem nowych technologii: internetu, telefonii komórkowej, portali
społecznościowych, pojawiają się nowe zagrożenia.
Internet, portale społecznościowe oprócz licznych zalet mogą być używane w celu skrzywdzenia dziecka.
Program Dziecko w Sieci zajmuje się problemami związanymi z przemocą,
z wykorzystaniem mediów elektronicznych i internetu, szkodliwymi treściami
online, niebezpiecznymi kontaktami, czy nadużywaniem mediów
elektronicznych.
Fundacja prowadzi:
– serwisy dziecięce Necio oraz Sieciaki, które wprowadzają najmłodszych
w bezpieczne korzystanie z Internetu,
– poradnię „Dziecko w Sieci”.
Poradnia ma na celu udzielenie pomocy dzieciom, które doświadczyły:
cyberprzemocy, kontaktu ze szkodliwymi treściami w internecie. Wspiera
rodziców w kształtowaniu właściwych nawyków korzystania z nowych
technologii przez rodzinę.
Główne działania: konsultacje psychologiczne stacjonarne i on-line, terapia
indywidualna i grupowa, rodzinne spotkania rozwojowe, grupy wsparcia
dla młodzieży i dorosłych, grupy psychoedukacyjne i rozwojowe, szkolenia
i warsztaty.
Telefon: 22 826 88 62
e-mail: poradniadws@fdds.pl
Link do strony internetowej Fundacji: https://fdds.pl/co-robimy/dbamy-o-
bezpieczenstwo-dzieci-w-internecie.html