Szkolenie dla grupy wsparcia psychologów i pedagogów szkolnych

W dniu 14 marca 2023r. w sali konferencyjnej Zespołu Szkół nr 3 w Kraśniku Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Kraśniku zorganizował szkolenie z zakresu Depresji i samookaleczenia wśród dzieci i młodzieży.
Pani Joanna Kawęcka-Maśloch – pedagog oraz Pani Zuzanna Janowska – psycholog z Zespołu Szkół Specjalnych w Kraśniku zaprezentowały nieoszacowaną i częstokroć marginalizowaną problematykę depresji u dzieci i młodzieży.
Dzieci i młodzież nie radzą sobie z emocjami, bo wiedzą, że samookaleczenie przynosi natychmiastową ulgę. Ogromną wartość ma budowanie dobrych relacji w szkole. Najpierw relacja, potem edukacja. Stworzenie bezpiecznego środowiska, w którym mózg dziecka rozpocznie wydzielanie substancji chemicznych niezbędnych do uczenia się. Do poradni najczęściej zgłaszają się rodzice z problemami wychowawczymi, z zaburzeniami zachowań i emocji, druga grupa to zaburzenia lękowo depresyjne u dzieci i młodzieży. Obserwujemy duży wzrost liczby samookaleczeń oraz osób z myślami samobójczymi lub rezygnacyjnymi.
Działania profilaktyczne, wychowawcze uwzględniające możliwości każdego dziecka i funkcjonowanie jego rodziny, powinny być dziś dla szkoły priorytetem. Lepiej zapobiegać niż leczyć. Specjaliści ze szkół we współpracy z wychowawcami przy wsparciu poradni winni podjąć działania służące budowaniu pozytywnych relacji na płaszczyźnie uczeń – nauczyciel, uczeń – uczeń, dziecko- rodzic.