Informacja

Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Kraśniku informuje, iż w dniu 20.04.2023r. o godzinie 10:00 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym odbędą się „Dni Otwarte”.
SOSW jest placówką zajmującą się kształceniem uczniów z niepełnosprawnością intelektualną (w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim jak również z niepełnosprawnością sprzężoną, m.in. ruchową i autyzmem). Dzieci i młodzież są przyjmowani na podstawie aktualnego na dany etap edukacyjny orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
Zgłoszenia (potwierdzenie obecności w wydarzeniu) przyjmowane są do dnia 14.04.2023r.:
telefonicznie: (81) 8731424
e-mailowo: sekretariat@oswolbiecin.pl