Wspomaganie dyrektorów placówek oświatowych z powiatu kraśnickiego

W odpowiedzi na zaproszenie wizytatorów Kuratorium Oświaty w Lublinie dyrektor i pracownicy Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Kraśniku wzięli udział w procesie wspomagania dyrektorów placówek oświatowych z powiatu kraśnickiego. W dniach 20-21.03.2023r. w sali konferencyjnej Zespołu Szkół nr 3 w Kraśniku odbyły się spotkania podczas, których Pani Agnieszka Kabala – psycholog oraz Pani Agnieszka Surdacka – pedagog z Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Kraśniku zaprezentowały formy i metody indywidualizacji pracy z uczniem w klasach I-III oraz IV-VIII. Pani Renata Brajerska-Majewska – psycholog PZPPP wskazała na niepokojące zjawisko zwiększonej ilości dzieci i młodzieży zgłaszającej się do naszej poradni z zaburzeniami psychoemocjonalnymi. Pani Dorota Posyniak – dyrektor PZPPP podkreśliła problem niespójnej z predyspozycjami i zainteresowaniami młodych ludzi decyzji o wyborze dalszej ścieżki kształcenia mającej niekorzystny wpływ na funkcjonowanie uczniów w szkole ponadpodstawowej. Wobec wielu zadań dla nauczycieli szkół i placówek pani dyrektor wskazała na świadomość ogromnej odpowiedzialności w tworzeniu wspólnego systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Realizacja wspólnych celów ukierunkowanych na dobrą jakość edukacji, indywidualizację nauczania i pomoc dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także wszystkimi innymi potrzebującymi pomocy i wsparcia jest możliwa z jednoczesnym włączeniem wszystkich podmiotów odpowiedzialnych za proces edukacji i wychowania dziecka tj rodziców i nauczycieli. Dlatego dyrekcja z zespołem pracowników dążą do spójności działań w triadzie: Szkoła/placówka- Poradnia – Rodzina.