Wsparcie psychologiczne dla dzieci z Ukrainy.

Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w
Kraśniku oferuje wsparcie psychologiczne dla dzieci z Ukrainy
w związku z traumatycznymi doświadczeniami życiowymi.

Zgłoszenia można składać osobiście w sekretariacie poradni lub telefonicznie: 665-970-354. Zapraszamy do PZPPP w Kraśniku.