Ogłoszenie

W dniach 21-25.02.2022r. na terenie Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Kraśniku odbędzie się logopedyczny turnus terapeutyczny
dla dzieci w wieku przedszkolnym z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
Informacje i zapisy pod nr telefonu 818261824.
Zapraszamy.
Szczegółowych informacji udzielają logopedzi PZPPP pod nr telefonu 818241824.