Turnus logopedyczny dla dzieci z autyzmem.

W drugim tygodniu ferii w naszej poradni odbył się turnus logopedyczny dedykowany
dzieciom z autyzmem.
W turnusie wzięły udział dzieci w wieku od 5 do 7 lat, u których zdiagnozowane zostały
zaburzenia ze spektrum autyzmu. Przedsięwzięcie przygotował i zrealizował zespół
logopedów pracujących na co dzień z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju.
Prowadzone zajęcia grupowe ukierunowane były na rozwijanie kluczowych umiejętności
komunikacyjnych i społecznych, kształtowanie zdolności współpracy w grupie
oraz budowania relacji rówieśniczych wraz z uwzględnieniem właściwego sposobu
komunikowania się.
Podczas realizacji zajęć każdy z uczestników turnusu miał możliwość zaangażowania się
w proponowane aktywności, ucząc się, poprzez zabawę, współpracy w grupie.