Grupa wsparcia dla rodziców

Dnia 25.04.2018r. w Powiatowym Zespole Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Kraśniku odbyło się spotkanie dla rodziców dzieci niepełnosprawnych objętych wsparciem w ośrodku koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczym. Grupę wsparcia dla rodziców prowadzą psycholodzy: p. Bożena Rusinek oraz p. Beata Tudorowska – Tryk.

Zapraszamy chętnych rodziców do udziału w kolejnych spotkaniach, o których będziemy informowali na bieżąco.