DZIEŃ ŚWIADOMOŚCI AUTYZMU KRAŚNIK 5 KWIETNIA 2018

DZIEŃ ŚWIADOMOŚCI AUTYZMU

KRAŚNIK 5 KWIETNIA 2018

„Autyzm jest jak huśtawka. Kiedy jest na górze lub na dole, nie mogę widzieć całego życia. Kiedy mija środek, mogę rzucić spojrzenie na życie, jakie bym miała, gdybym nie była autystyczna” – tak pisze Dona Wiliams w swojej autobiograficznej książce, w której wypowiedzi osób z autyzmem potrafią nam przybliżyć ich odczucia, ponieważ dla nas, osób neurotypowych autyzm nadal pozostaje zagadką.

Na całym świecie 2 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Natomiast kwiecień jest miesiącem poświęconym rozmowom, akcjom informacyjnym i spotkaniom dotyczącym autyzmu.

Autyzm to zaburzenie rozwoju dziecka, czyli nieprawidłowe funkcjonowanie we wszystkich obszarach rozwoju. Diagnozowany jest już we wczesnym dzieciństwie i trwa przez całe życie. Jak dotąd nie wskazano jednoznacznie przyczyn występowania tego zaburzenia.
W Polsce obecnie wykrywany jest u 1 dziecka na 300, a w ostatnich latach liczba diagnoz znacząco wzrosła. Autyzm dotyka bezpośrednio dziecko, natomiast to najbliżsi rodzice, rodzeństwo zmagają się z objawami zaburzenia każdego dnia.

W dniu 5 kwietnia 2018 r. Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
w Kraśniku zaangażował się w organizację obchodów Dnia Świadomości Autyzmu. Patronat honorowy objęło Starostwo Powiatowe w Kraśniku, zaś patronat merytoryczny Fundacja Alpha. Głównym przesłaniem obchodów w Kraśniku było podnoszenie świadomości społecznej na temat autyzmu, zaś motywem był kolor niebieski.

Obchody Dnia Autyzmu w naszym mieście trwały 5 kwietnia od rana. Odbyły się happeningi w dwóch dzielnicach naszego miasta, podczas których rozdawano balony oraz ulotki podnoszące wiedzę na temat specyfiki zaburzenia, jakim jest autyzm. Wychowawcy, nauczyciele, dzieci oraz rodzicie wzięli udział w przygotowaniu prac plastycznych pt. „Mój Świat” efektem, czego jest wystawa, którą można podziwiać w Centrum Kultury i Promocji
w Kraśniku. Wypiekane były również niebieskie ciasteczka, przygotowywane balony i kotyliony.

Panel dyskusyjny „porozmawiajmy o autyzmie” był kolejnym punktem kraśnickich obchodów.  Był to czas przeznaczony na rozmowy z osobami, które z zaburzeniami ze spektrum autyzmu spotykają się, na co dzień: rodzice, nauczyciele, terapeuci, ale też osoby odpowiedzialne za pomoc społeczną. Panel dyskusyjny pozwolił wymienić się doświadczeniami oraz spojrzeniem na autyzm z różnych perspektyw. Pani Katarzyna Orzeł psycholog z Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej z Lublina oraz terapeuta pracujący z osobami ze spektrum autyzmu i rodzicami w fundacji Alpha wygłosiła wykład na temat funkcjonowania rodziny dziecka ze spektrum autyzmu.

Osoby z autyzmem wymagają wsparcia w wielu obszarach funkcjonowania w ciągu całego życia, w sferze zdrowia, edukacji i wsparcia społecznego.  Podczas panelu wystąpili również Pan dr. Marek Klimek dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku oraz Pani Elżbieta Cholewińska dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kraśniku.

Terapia osób z autyzmem wymaga wsparcia w wielu obszarach funkcjonowania: komunikacji, rozwoju poznawczym, społecznym i emocjonalnym. O doświadczeniach terapeutycznych odpowiedzieli nauczyciele z Zespołu Szkół Specjalnych im. ks. Jana Twardowskiego w Kraśniku – Pani Agnieszka Drzewiej, Pani Katarzyna Romanowska,
Pani Anna Lasota oraz Pani Beata Kloc z Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Słoneczny Dzień” w Kraśniku, które w swoich placówkach prowadzą oddziały specjalne dla uczniów
z autyzmem.

Ze względu na specyfikę zaburzenia, jakim jest autyzm droga każdej rodziny jest zupełnie inna. Swoim doświadczeniem podzielili się z nami Państwo Kozik rodzice Poli oraz Państwo Jaroszczak rodzice Kingi.

Za przygotowanie prac plastycznych dzieci z Integracyjnego Przedszkola Publicznego nr 3, Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Słoneczny Dzień”, Szkoły Podstawowej nr 6, Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 oraz Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Olbięcinie zostali nagrodzeni. Przedstawiciele placówek odebrali nagrody w postaci pomocy edukacyjnych.

Dyrektor Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Pani Dorota Posyniak podsumowując spotkanie przypomniała o konsultacjach dla rodziców, które zaplanowane są w Poradni w miesiącu kwietniu oraz o mszy św. w intencji osób z autyzmem
i ich rodzin w dniu 12 kwietnia, o godz. 8.00 w  kościele Św. Józefa w Kraśniku. Pani dyrektor podziękowała wszystkim, którzy zaangażowali się w organizację akcji, oraz nauczycielom, którzy współpracując z rodzicami dbają o nabywanie przez dzieci kolejnych umiejętności min: Pani Jolancie Widomskiej-Bis oraz Pani Edycie Szwedo z IPP nr 3, Pani Małgorzacie Wojtaszek ze SP nr 6, Państwu Beacie i Marcinowi Kloc z Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Słoneczny Dzień”, Pani Agnieszce Drzewiec, Pani Katarzynie Romanowskiej, Pani Annie Lasota z ZSS nr 4, Pani Ewie Sidorowicz z OSW w Olbięcinie oraz Pani Magdalenie Tarnawskiej i Pani Karolinie Knieja-Niekra pracownikom PZPP w Kraśniku, za aktywność, życzliwe rady, sugestie oraz pomoc w organizacji „ Dnia Świadomości Autyzmu”.