Grupa wsparcia dla psychologów i pedagogów szkolnych

W marcu 2018 r. w Powiatowym Zespole Poradni

Psychologiczno – Pedagogicznych została zainicjowana

           Grupa wsparcia dla psychologów i pedagogów szkolnych

Formuła spotkań dostosowana jest do potrzeb i oczekiwań uczestników.

Podstawowym celem wsparcia jest integracja środowiska specjalistów pracujących w szkołach na terenie powiatu. Spotkania służą usprawnieniu przepływu informacji między pracownikami z różnych placówek oświatowych. Zajmujemy się przede wszystkim rozwiązywaniem bieżących problemów jakie napotykają w swojej pracy psycholodzy i pedagodzy. Dużą wagę przykładamy do tworzenia  na spotkaniach przyjaznej atmosfer, umożliwiającej bezpieczne dzielenie się wiedzą
i doświadczeniem zawodowym. Uczestnicy mają okazję do poszerzania swoich kompetencji oraz doskonalenia umiejętności, radzenia sobie w trudnych sytuacjach zawodowych.

Naszymi gośćmi będą przedstawiciele instytucji, powiatowych działających na rzecz dziecka i rodziny w celu umożliwienia lepszej współpracy,
a w efekcie zapewnia profesjonalnie świadczoną pomoc. W pracy z grupą wykorzystywane będą metody warsztatowe, studia przypadków oraz elementy superwizji.

Do uczestnictwa w grupie wsparcia zapraszamy wszystkich chętnych pedagogów i psychologów oraz nauczycieli zainteresowanych pracą nad sobą oraz rozwojem zawodowym.

Udział w spotkaniach grupy wsparcia zapewnia uczestnikom spotkań wymierne korzyści:

 • daje możliwość wymiany doświadczeń zawodowych i dyskutowania
  o trudnych sprawach w bezpiecznym środowisku (uczenie się od siebie nawzajem),
 • zapewnia higienę psychiczną (powoduje nabranie dystansu do siebie, do swojej pracy i do problemów zawodowych w atmosferze bezpieczeństwa),
 • jest szansą na integrowanie środowiska pedagogów i psychologów szkolnych,
 • powoduje wzrost poczucia własnej wartości i zwiększenie pewności siebie w zakresie udzielanej pomocy (można się pochwalić własnymi dokonaniami i skutecznymi metodami pracy),
 • pozwala w bezpieczny sposób odreagować stres związany z pomaganiem, który jest najczęstszą przyczyną wypalenia zawodowego,
 • dzięki tym spotkaniom możemy wprowadzać istotne zmiany w sposobach pracy, wypracować lepszą strategię pracy, odzyskać zaufanie do siebie
  i doświadczać więcej zadowolenia ze swojej aktywności zawodowej.

W bieżącym roku szkolnym, spotkania odbywać będą się raz w miesiącu w środy w godzinach
9 – 11 w następujących terminach:

 • 07.03. 2018
 • 23.04.2018
 • 16.05. 2018
 • 13.06.2018

Tematem najbliższego spotkania (23.04.2018) będzie „Depresja u uczniów, samookaleczenia”.