Grupa wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych.

W Powiatowym Zespole Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Kraśniku od kwietnia 2018r. funkcjonuje grupa wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych objętych wsparciem w ośrodku koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczym.

Funkcjonowanie grupy wsparcia.

Funkcjonowanie grup wsparcia dla rodziców dzieci wymagających szczególnej pomocy, podob­nie jak innych grup tego typu, można zdefiniować za pomocą stwierdzenia, że „każdy z nas ma coś, co pomaga mu w życiu, a czym mógłby się podzielić z innymi osobami”. Warto zatem korzystać z naturalnych zasobów, jakimi są kontakty z osobami w podobnej sytuacji.

Korzyści wynikające z udziału w grupie wsparcia.

Stałe kontakty z grupą wsparcia dają poczucie więzi i oparcia, a oprócz tego pozwalają odnaleźć nowe, sprawdzone przez innych, sposoby radzenia sobie w różnych sytuacjach. Wymiana do­świadczeń, refleksji i spostrzeżeń może pomóc spojrzeć na dane wydarzenie z innej perspektywy. Świadomość tego, że ktoś ma podobne problemy, zmniejsza także poczucie osamotnienia, umoż­liwia nawiązanie kontaktów towarzyskich. Wśród czynników terapeutycznych oddziałujących w grupie można wymienić również tworzenie i podtrzymywanie nadziei oraz możliwość odreago­wania emocji (katharsis). Altruizm członków grupy sprawia, że „korzysta nie tylko ten, kto uzyskuje pomoc i wsparcie, lecz także ten, kto potrafi udzielić skutecznej pomocy”.