Spotkanie dla psychologów i pedagogów szkolnych

Zapraszamy psychologów i pedagogów szkolnych z terenu powiatu kraśnickiego na spotkanie zorganizowane w ramach grupy wsparcia. Jego tematem będzie „Praca z uczniem z afazją”.
Spotkanie odbędzie się dnia 07.12.2023r w sali konferencyjnej Zespołu Szkół nr 3 w Kraśniku w godzinach 14:30-16:30.
Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 06.12.2023r.
– telefonicznie: (81) 8258788, 665970354,
– e-mailowo: poradniakrasnik@o2.pl