Spotkanie dla psychologów i pedagogów szkolnych

Zapraszamy psychologów i pedagogów szkolnych z terenu powiatu kraśnickiego na spotkanie zorganizowane w ramach grupy wsparcia. Jego tematem będzie indywidualizowanie oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych wobec uczniów w klasach I-III oraz IV-VIII.
Spotkanie odbędzie się dnia 07.11.2023r w sali konferencyjnej Zespołu Szkół nr 3 w
Kraśniku w godzinach 12:00-14:00.
Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 06.11.2023r.
– telefonicznie: (81) 8258788, 665970354,
– e-mailowo: poradniakrasnik@o2.pl