Spotkanie dla psychologów i pedagogów szkolnych

W dniu 13.06.2023 r. w sali konferencyjnej Zespołu Szkół nr 3 w Kraśniku odbyło się kolejne zebranie koordynatorów wsparcia psychologiczno-pedagogicznego w szkołach i placówkach powiatu kraśnickiego. W czasie spotkania mgr psycholog Bożena Rusinek przeprowadziła szkolenie nt. „Jak motywować uczniów do uczenia się i własnego rozwoju”.
Poruszano zagadnienie dotyczące sposobów pobudzania motywacji wewnętrznej oraz motywatorów zewnętrznych, znaczenia dobrych relacji społecznych w klasie oraz w środowisku domowym w budowaniu prawidłowej motywacji do nauki i własnego rozwoju dziecka. W dalszej części spotkania wywiązała się dyskusja dotycząca praktycznego przełożenia treści szkolenia na rzeczywistość szkolną, wymiana doświadczeń własnych dotyczących pracy z uczniami i ich rodzicami. Pod koniec zebrania dyrektor poradni mgr Dorota Posyniak zaprosiła zebrane grono na szkoleniową radę pedagogiczną poradni, która ma dotyczyć zagadnień: uczeń z depresją, uczeń z zaburzeniami lękowymi w rzeczywistości szkolnej.