Szkolenie dla grupy wsparcia psychologów i pedagogów szkolnych

Zapraszamy psychologów i pedagogów szkolnych z terenu powiatu kraśnickiego na spotkanie zorganizowane w ramach grupy wsparcia. Jego tematem będzie ,,Uczeń z depresją w rzeczywistości szkolnej ” oraz ,,Uczeń z zaburzeniami lękowymi w rzeczywistości szkolnej”.
Spotkanie odbędzie się w dniu 29 czerwca 2023r. w sali konferencyjnej Zespołu Szkół nr 3 w Kraśniku w godzinach 10:00-14:30.
Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 19 czerwca 2023r.:
– telefonicznie: (81) 8258788, 665970354,
– e-mailowo: poradniakrasnik@o2.pl