Posiedzenia Zespołu Orzekającego w roku szkolnym 2022/2023

POSIEDZENIA ZESPOŁU ORZEKAJĄCEGO
ODBYWAJĄ SIĘ W PIĄTKI O GODZINIE 12:00
Terminy posiedzeń:
– 7 października 2022r.
– 21 października 2022r.
– 4 listopada 2022r.
– 18 listopada 2022r.
– 2 grudnia 2022r.
– 16 grudnia 2022r.
– 30 grudnia 2022r.
– 13 stycznia 2023r.
– 27 stycznia 2023r.
– 10 lutego 2023r.
– 24 lutego 2023r.
– 10 marca 2023r.
– 24 marca 2023r.
– 7 kwietnia 2023r.
– 21 kwietnia 2023r.
– 5 maja 2023r.
– 19 maja 2023r.
– 2 czerwca 2023r.
– 16 czerwca 2023r.
– 30 czerwca 2023r.
– 14 lipca 2023r.
– 28 lipca 2023r.
– 11 sierpnia 2023r.
– 25 sierpnia 2023r.