XX Powiatowa Olimpiada Wiedzy o Zdrowiu

W Światowy Dzień AIDS odbyła się XX Powiatowa Olimpiada Wiedzy o Zdrowiu — etap powiatowy.Organizatorami konkursu są: Starostwo Powiatowe w Kraśniku, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kraśniku, NZOZ Ośrodek Terapii Uzależnień w Kraśniku, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku oraz Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych w Kraśniku.Uczestnikami konkursu byli uczniowie ze szkół ponadpodstawowych powiatu kraśnickiego, a sam konkurs odbywał się na auli Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku.Uczniowie biorący udział w olimpiadzie odpowiadali na pytania dotyczące chorób tarczycy, chorób zakaźnych, HIV/AIDS i chorób przenoszonych drogą płciową, cyberprzemocy oraz uzależnień, a także sprawdzili swoje umiejętności z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej.Laureatów olimpiady poznamy w przyszłym tygodniu, ale już dziś gratulujemy im udziału i zapraszamy na kolejne edycje.Dziękujemy także współorganizatorom za pomoc w przygotowaniu wydarzenia.