Konsultacje pracowników PZPPP w Centrum Kultury i Biblioteki w Gminie Zakrzówek

Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Kraśniku udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz  pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu  dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom z przedszkoli, szkół i placówek mającym siedzibę na terenie miasta Kraśnik, Urzędów, Annopol oraz gmin Powiatu Kraśnickiego: Kraśnik, Annopol, Dzierzkowice,  Gościeradów, Szastarka, Trzydnik Duży, Urzędów, Wilkołaz, Zakrzówek. W przypadku dzieci nieuczęszczających do przedszkola, szkoły lub placówki udzielana jest pomoc ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

Pracownicy poradni prowadzą w związku z tym działania na terenie poradni, jak i poza poradnią, w szczególności w przedszkolu, szkole, placówce gdzie współpracują z nauczycielami i specjalistami w zakresie rozpoznawania potrzeb wychowanków oraz planowania i realizowania zróżnicowanych form wsparcia udzielanego dzieciom i rodzicom.

Dyrektor Centrum Kultury i Biblioteki w Gminie Zakrzówek – Beata Łukasik w porozumieniu z Dyrektorem PZPPP – Dorotą Posyniak, wychodząc naprzeciw potrzebom lokalnej społeczności 5 listopada 2021r zorganizowały konsultacje dla rodziców, nauczycieli i specjalistów z terenu Gminy Zakrzówek. Z zaproponowanego wsparcia skorzystało 17 osób. Siedmioro rodziców zostało zaproszonych na kompleksową diagnozę potrzeb dziecka psychologiczno-pedagogiczno-logopedyczną do poradni.

Organizacja przedsięwzięcia potwierdziła zasadność organizacji konsultacji dedykowanych lokalnej społeczności.