Grafik dyżurów pracowników PZPPP Kraśnik

Dostępność za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 można zgłaszać potrzebę pomocy i wsparcia do Dyrektora PZPPP Kraśnik oraz do Sekretariatu PZPPP:

– telefonicznie:  (81) 825 87 88, 665 970 354,

oraz  7 dni w tygodniu

– mailowo: poradniakrasnik@o2.pl, poradyporadnia@o2.pl

Tydzień 1 – (25-27.03.2020 r.)

  Imię i nazwisko    Rodzaj zajęć lub konsultacji  Dzień tygodnia  Godziny  Kontakt
        Beata Łukasik Doradca  zawodowy    dyżur w poradni    Środa 25.03.2020  8:00 – 12:00      Tel.: (81) 825 87 88, 665 970 354, E-mail: poradniakrasnik@o2.pl, poradyporadnia@o2.pl
  Dorota Posyniak Logopeda  11:00 – 15:00
  Bożena Rusinek Psycholog    dyżur w poradni    Czwartek 26.03.2020  8:00 – 12:00    Tel.: (81) 825 87 88, 665 970 354, E-mail: poradniakrasnik@o2.pl, poradyporadnia@o2.pl  
         Sekretariat PZPPP/ Dorota Posyniak Logopeda  11:00 – 15:00
  Bożena Rusinek Psycholog    dyżur w poradni    Piątek 27.03.2020  8:00 – 12:00    Tel.: (81) 825 87 88, 665 970 354, E-mail: poradniakrasnik@o2.pl, poradyporadnia@o2.pl  
  Sekretariat PZPPP/ Dorota Posyniak Logopeda  11:00 – 15:00

Grafik dyżurów pracowników PZPPP Kraśnik

                         Dostępność za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej

Tydzień 2 – (30.03 – 03.04.2020 r.)

    Imię i nazwisko    Rodzaj zajęć lub konsultacji    Dzień tygodnia    Godziny    Kontakt
  Agnieszka Dzikowska Pedagog Bożena Rusinek Psycholog      dyżur w poradni    Poniedziałek 30.03.2020    8:00 – 15:00      Tel.: (81) 825 87 88, 665 970 354, E-mail: poradniakrasnik@o2.pl, poradyporadnia@o2.pl
  Bożena Wiatrowska Psycholog    dyżur w poradni    Wtorek 31.03.2020  8:00 – 12:00    Tel.: (81) 825 87 88, 665 970 354, E-mail: poradniakrasnik@o2.pl, poradyporadnia@o2.pl
  Katarzyna Michałowska Psycholog  11:00 – 15:00
  Joanna Wnuk Psycholog    dyżur w poradni    Środa 01.04.2020  8:00 – 12:00    Tel.: (81) 825 87 88, 665 970 354, E-mail: poradniakrasnik@o2.pl, poradyporadnia@o2.pl
  Bożena Wiatrowska Psycholog  11:00 – 15:00
  Renata Brajerska -Majewska Psycholog    dyżur w poradni    Czwartek 02.04.2020  8:00 – 12:00    Tel.: (81) 825 87 88, 665 970 354, E-mail: poradniakrasnik@o2.pl, poradyporadnia@o2.pl
  Karolina Knieja-Niekra Logopeda  11:00 – 15:00
  Agnieszka Dzikowska Pedagog Dorota Posyniak Logopeda    dyżur w poradni    Piątek 03.04.2020    8:00 – 12:00    Tel.: (81) 825 87 88, 665 970 354, E-mail: poradniakrasnik@o2.pl, poradyporadnia@o2.pl
Renata Brajerska -Majewska Psycholog  11:00 – 15:00

Grafik dyżurów pracowników PZPPP Kraśnik

                         Dostępność za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej

Tydzień 3 – (06 – 10.04.2020 r.)

    Imię i nazwisko    Rodzaj zajęć lub konsultacji    Dzień tygodnia    Godziny    Kontakt
  Joanna Wnuk Psycholog    dyżur w poradni    Poniedziałek 06.04.2020  8:00 – 12:00    Tel.: (81) 825 87 88, 665 970 354, E-mail: poradniakrasnik@o2.pl, poradyporadnia@o2.pl
  Anna Łukasik Pedagog Dorota Posyniak Logopeda  11:00 – 15:00
  Agnieszka Dzikowska Pedagog    dyżur w poradni    Wtorek 07.04.2020  8:00 – 12:00    Tel.: (81) 825 87 88, 665 970 354, E-mail: poradniakrasnik@o2.pl, poradyporadnia@o2.pl
  Bożena Wiatrowska Psycholog  11:00 – 15:00  
  Joanna Pyrzyna Pedagog Beata Łukasik Doradca zawodowy    dyżur w poradni    Środa 08.04.2020  8:00 – 12:00    Tel.: (81) 825 87 88, 665 970 354, E-mail: poradniakrasnik@o2.pl, poradyporadnia@o2.pl
  Karolina Knieja-Niekra Logopeda  11:00 – 15:00  
  Bożena Rusinek Psycholog    dyżur w poradni    Czwartek 09.04.2020  8:00 – 12:00    Tel.: (81) 825 87 88, 665 970 354, E-mail: poradniakrasnik@o2.pl, poradyporadnia@o2.pl
Renata Brajerska -Majewska Psycholog  11:00 – 15:00  
      Sekretariat PZPPP/ Dorota Posyniak               Logopeda    dyżur w poradni      Piątek 10.04.2020  8:00 – 12:00    Tel.: (81) 825 87 88, 665 970 354, E-mail: poradniakrasnik@o2.pl, poradyporadnia@o2.pl
  11:00 – 15:00