Terminy posiedzeń zespołu orzekającego

POSIEDZENIA ZESPOŁU ORZEKAJĄCEGO

ODBYWAJĄ SIĘ W PIĄTKI o godzinie 12 00

Terminy posiedzeń zespołu orzekającego:

▶  10 stycznia 2020 r.

▶   24 stycznia 2020 r.

▶   7 lutego 2020 r.

▶   21  lutego 2020 r.

▶   6 marca 2020 r.

▶   20  marca 2020 r.

▶   3 kwietnia 2020 r.

▶   17 kwietnia 2020 r.

▶   8 maja 2020 r.

▶   22 maja 2020 r.

▶   5 czerwca 2020 r.

▶   19 czerwca 2020 r.