Życzenia

Oto zwiastuję wam radość wielką,
która będzie udziałem całego narodu:
dziś w mieście Dawida narodził się nam Zbawiciel,
 którym jest Mesjasz, Pan.
Ewangelia wg św. Łukasza

Każdy z nas ma na tyle dużą dłoń,
że może z niej uczynić Betlejem.
Każdy z nas ma na tyle ciepłe serce,
że może przyjąć nowo narodzoną miłość.
Do tego wystarczą tylko wiara i nadzieja,
a miłość przyjdzie sama.
Radosnych świąt!
Niech radość i pokój
Świąt Bożego Narodzenia,
poczucie prywatnego
i zawodowego spełnienia
towarzyszą Państwu przez cały rok 2020.

 
 
Dyrektor oraz pracownicy
Powiatowego Zespołu Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznych w Kraśniku

Kraśnik, Boże Narodzenie 201 9 r.