Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

POWIATOWY ZESPÓŁ PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNYCH

W KRAŚNIKU

od stycznia 2018 r. realizuje zadanie:  Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

Rodzicu jeśli  jest zaniepokojony rozwojem swego dziecka, obserwujesz niepokojące sygnały w jego  zachowaniu powinieneś  zgłosić się do poradni psychologiczno – pedagogicznej.

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

  • Wczesnym wspomaganiem rozwoju nazywany zespół wielokierunkowych oddziaływań skierowanych na dziecko, co do którego zdiagnozowano lub podejrzewa się nieprawidłowości rozwojowe. Zakres oddziaływań obejmuje również rodzinę dziecka.
  • Wczesnym wspomaganiem rozwoju, nieodpłatnie, może być objęte każde dziecko od chwili wykrycia pierwszych sygnałów nieprawidłowego funkcjonowania do czasu podjęcia przez nie nauki w szkole podstawowej.
  • Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka. Prowadzone są indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną.