Szkoła dla rodziców i wychowawców

Informujemy, iż 29 stycznia 2015 roku rozpoczynamy kolejną edycję zajęć dla rodziców i wychowawców: SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW.

Tematyka zajęć:
Stawianie granic w wychowaniu.
Wyrażania oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane.
Rozpoznawanie potrzeb psychicznych i uczuć dziecka oraz radzenie sobie z uczuciami trudnymi (złość, gniew).
Motywowanie dziecka do współdziałania.
Konstruktywne stosowanie kar i pochwał oraz rozwiązywanie konfliktów.
Wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka.
Uwalnianie dzieci od grania narzuconych ról w domu i w szkole.
Inne ważne problemy wychowawcze.

TERMINARZ SPOTKAŃ: 10 kolejnych czwartków, tj. od 29. 01.2013 r. godzina 16.00

Uczestnictwo w zajęciach jest nieodpłatne.

Osoba prowadząca: mgr Anna Liwak