„Internet Tak – Uzależnienie Nie” – szkolenie

W dniu 11.04.2014 r. pracownicy Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno -Pedagogicznych : mgr Anna Łukasik i mgr Bożena Rusinek przeprowadzili szkolenie dla psychologów i pedagogów zatrudnionych w szkołach powiatu kraśnickiego pt. „Internet Tak – Uzależnienie Nie”. Szkolenie odbyło się w Sali Konferencyjnej Zespołu Szkół nr 3. Przybliżyło ono problematykę zapobiegania szkodliwemu nadużywaniu współczesnych mediów : komputera, Internetu, telefonów,  smartfonów, tabletów przez dzieci i młodzież. Podczas spotkania zostały poruszone zagadnienia pracy terapeutycznej z nastolatkami i ich rodzinami dotkniętymi problemami nadużywania komputera/ Internetu.