Szanowni Rodzice i drodzy uczniowie
Jeśli macie pytania dotyczące kontynuacji ścieżki edukacyjnej zapraszamy
do Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Kraśniku
na bezpłatne, indywidualne porady z doradcą zawodowym.
Doradca pomaga, wspiera w procesie podejmowania decyzji edukacyjnych
i zawodowych. Doradca nie zadecyduje, tylko wskaże kierunek poszukiwań,
pomoże Ci lepiej poznać siebie, swoje predyspozycje. Udzieli pomocy
w wyborze profilu kolejnych szkół lub znalezieniu właściwego dla danej osoby
zawodu.
Trafny wybór może być początkiem wytyczenia przyszłej kariery, fundamentem
sukcesu w życiu zawodowym.

Zapraszamy do kontaktu:
Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Kraśniku
ul. Słowackiego 7, 23-204 Kraśnik
tel. (81) 825 87 88, 665970354, tel/fax (81) 825 25 76
e-mail: poradniakrasnik@o2.pl