Informacja

Zapraszamy psychologów i pedagogów szkolnych z terenu powiatu kraśnickiego na spotkanie zorganizowane w ramach grupy wsparcia. Jego tematem będzie „Dziecko z doświadczeniem traumy w środowisku szkolnym”.

Spotkanie odbędzie się dnia 07.02.2024r w sali konferencyjnej Zespołu Szkół nr 3 w Kraśniku w godzinach 11:00-13:00

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 06.02.2024r.

– telefonicznie: (81) 8258788, 665970354,

– e-mailowo: poradniakrasnik@o2.pl