Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego 2023

W 2023r. Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego przypada na 10 października 2023r. (wtorek) Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego został ustanowiony w 1992r. przez Światową Federację Zdrowia Psychicznego. Coroczne obchody mają na celu podniesienie świadomości na temat kwestii związanych ze zdrowiem psychicznym na całym świecie oraz zmobilizowanie wysiłków na rzecz jego wspierania. W 2023r. hasłem Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego jest „Zdrowie psychiczne jest powszechnym prawem człowieka”. Tegoroczne hasło obchodów podkreśla, że zdrowie psychiczne jest podstawowym prawem człowieka dla wszystkich ludzi. Każdy ma prawo do najwyższego standardu zdrowia psychicznego. To prawo do ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia psychicznego, prawo do dostępnej, akceptowalnej i dobrej jakości opieki zdrowotnej oraz prawo do wolności, niezależności i włączenia do społeczności. Światowa Organizacja Zdrowia oraz Światowa Federacja Zdrowia Psychicznego zwracają tym samym szczególną uwagę na fakt, iż na całym świecie osoby cierpiące na choroby psychiczne w dalszym ciągu doświadczają naruszeń praw człowieka, jak wykluczenia z życia społecznego i dyskryminacji.