Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne – materiały informacyjne MEiN

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało materiały filmowe dotyczące wsparcia
psychologiczno-pedagogicznego w szkołach. Są to rozmowy ze specjalistami, którzy na co dzień pracują z uczniami doświadczającymi różnych trudności. Zachęcamy rodziców do zapoznania się z cyklem filmowym. Link do strony internetowej:
www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wsparcie-psychologiczno-pedagogiczne–
materialy-informacyjne-mein