Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Kraśniku dziękuje za życzenia świąteczne.