Spotkanie dla psychologów i pedagogów szkolnych

Zapraszamy psychologów i pedagogów szkolnych z terenu powiatu kraśnickiego na spotkanie zorganizowane w ramach sieci współpracy pt.: Depresja i samookaleczenia wśród dzieci i młodzieży.
Spotkanie odbędzie się dnia 14 marca 2023r. w sali konferencyjnej Zespołu Szkół nr 3
w Kraśniku w godzinach 12:00-14:00.
Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 13 marca 2023r.:
– telefonicznie: (81) 8258788, 665970354,
– e-mailowo: poradniakrasnik@o2.pl