Szkolenie dla grupy wsparcia

W dniu 14 lutego 2023r. w sali konferencyjnej Zespołu Szkół nr 3 w Kraśniku, z inicjatywy Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Kraśniku, odbyło się spotkanie informacyjno-edukacyjne dotyczące tematyki FASD/FAS. DoktorJustyna Syroka – koordynator RPDiT oraz mgr Agnieszka Lembrych-Furtak – inspektor ds. edukacji i promocji w RPDiT poprowadziły szkolenie z zakresu przedmiotowej problematyki oraz zaprezentowały działalność Regionalnego Punktu Diagnozy i TerapiiFASD/FAS w Lublinie. W spotkaniu uczestniczyło 38 koordynatorów pomocy psychologiczno-pedagogicznej ze szkół i przedszkoli powiatu kraśnickiego. FASD – Spektrum Poalkoholowych Zaburzeń Rozwoju występuje w skutek spożywania alkoholu przez matkę w ciąży. FASD jest najbardziej rozpowszechnione w Europie,niegenetyczne schorzenie neurorozwojowe występuje u 1% dzieci.FAS – Alkoholowy Zespół Płodowy – nieuleczalna jednostka chorobowa – najcięższa forma wad wrodzonych somatycznych i neurobiologicznych wywołanych na skutek ekspozycji płodu na alkohol.