Informacje dla uchodźców z Ukrainy

Informacje dla uchodźców z Ukrainy
Informujemy, że Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Kraśniku świadczy bezpłatną pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla dzieci posiadających obywatelstwo ukraińskie. Wizyta nie wymaga skierowania.
Konieczne jest osobiste lub telefoniczne (818258788, 665970354) umówienie terminu wizyty oraz złożenie wniosku o przyjęcie do poradni.
Prosimy o poinformowanie pracownika sekretariatu o wyłącznym porozumiewaniu się przez klienta językiem ukraińskim lub rosyjskim.

Uchodźcy, którzy znaleźli schronienie w Polsce mogą dzwonić na bezpłatny Dziecięcy
Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800121212 lub pisząc na czacie https://czat.brpd.gov.pl/, gdzie uzyskają pomoc ekspertów Rzecznika Praw Dziecka.
Dzieci, młodzież i rodzice mogą ze specjalistami porozmawiać w języku ukraińskim
lub rosyjskim.
Grafik dyżurów opublikowany jest na stronie internetowej: https://800121212.pl/ukraina/.
Rzecznik uruchomił też dodatkowe specjalistyczne dyżury prawnika.