20 listopada – Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

20 listopada obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. Jest to moment, w którym uwaga wszystkich kierowana jest na dzieci i ich prawa. Ta data upamiętnia uchwaloną 20 listopada 1989r. „Konwencję o prawach dziecka”. Konwencja ma za zadanie chronić dzieci i wspierać je w prawidłowym rozwoju.
W tym roku 20 listopada wypadł w niedzielę. Celebracji Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka w 2022r. towarzyszył ważny przekaz – chcemy zwrócić uwagę na kwestie różnorodności i tolerancji oraz przeciwdziałać dyskryminacji. To wartości, które UNICEF stara się promować na całym świecie i które powinny dotyczyć każdego dziecka.
Prawa dziecka dotyczą wszystkich dzieci – niezależnie od pochodzenia, koloru
skóry, płci, języka, wyznania, poglądów, przynależności kulturowej, niepełnosprawności czy poziomu zamożności. Każde dziecko jest równe wobec prawa i nie powinno doświadczać niesprawiedliwego traktowania. Podnoszenie świadomości dotyczącej tolerancji, zarówno pośród dzieci jak i dorosłych, stanowi klucz do tworzenia przyjaznych warunków do życia i rozwoju dla wszystkich dzieci.
Ze względu na wojnę w Ukrainie, kwestia wspierania dzieci bez względu na to, skąd pochodzą, ma w tym roku szczególny wydźwięk dla UNICEF w Polsce. W marcu, w rekordowym czasie, powstało Biuro Reagowania Kryzysowego UNICEF w Polsce, które wspiera rodziny uciekające przed wojną. Biuro współpracuje z władzami krajowymi i samorządami, a także z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, aby dzieci uczyły się, były zdrowe i bezpieczne.