Ośrodek Rehabilitacyjny dla Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych ,,San Damiano" w Chęcinach

Informujemy, że Klasztor Franciszkanów w Chęcinach prowadzi Ośrodek
Rehabilitacyjny dla Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych „San Damiano”.
Ośrodek prowadzi terapię stacjonarną dla osób w wieku 18-45 lat, uzależnionych
od substancji psychoaktywnych (w tym uzależnienie mieszane). Okres terapii wynosi od 6 do 12 miesięcy i składa się z Podstawowego Programu Terapii (6 miesięcy)
i Pogłębionego Programu Terapii (kolejne 6 miesięcy). Po zakończeniu terapii pacjent może zostać objęty programem postrehabilitacyjnym w ramach Hostelu dla Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych „RIVOTORTO”. Na miejscu oferowana jest również terapia ambulatoryjna – w ramach następujących poradni: Poradnia Leczenia Uzależnień, Poradnia Leczenia Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży, Poradnia Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych.
Świadczenia zdrowotne oferowane przez wszystkie placówki są refundowane
przez NFZ.
Pełna informacja na temat Ośrodka znajduje się na stronie internetowej
www.terapia.franciszkanie.pl