Dzień Otwarty w SOSW w Olbięcinie

W dniu 07.04.2022r. Dyrektor Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Kraśniku uczestniczyła w Dniu Otwartym w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Olbięcinie. Zaletą szkoły jest specjalistyczna kadra – osoby wysoko wykwalifikowane, z przygotowaniem dostosowanym do zaburzeń dziecka. W opiece nad młodzieżą z szeroko pojętymi zaburzeniami obok wykształcenia, wypracowanych umiejętności i doświadczenia dużą rolę odgrywa „ogromne serce” i  zdolności interpersonalne pracowników. Odpowiednio przygotowani pedagodzy zapewniają realizację programów dostosowanych do potrzeb każdego ucznia. Dzięki niewielkiej liczebności klas nauczyciele mają możliwość indywidualnej pracy z dzieckiem, poznanie jego mocnych stron. Bliskość nauczyciela ma działanie terapeutyczne i zwiększa efektywność nauki, ma dobry wpływ na rozwój intelektualny i społeczny dziecka. Dobry, profesjonalny pedagog potrafi uzyskać znaczne sukcesy w pracy terapeutycznej  z dzieckiem, czego potwierdzeniem były zaprezentowane przez uczniów  podczas Dnia Otwartego umiejętności. W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Olbięcinie podmiotem oddziaływań jest uczeń wymagający realizacji specjalnych potrzeb edukacyjnych. Dorośli dbają o to, aby dzieci były szczęśliwe.