Obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu

Pani Dyrektor Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Kraśniku w dniu 5 kwietnia 2022 uczestniczyła w obchodach Światowego Dnia Świadomości Autyzmu zorganizowanych na terenie Zespołu Szkół Specjalnych im. Ks. Jana Twardowskiego w Kraśniku. Przedsięwzięcie miało na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat autyzmu, zwrócenie uwagi na potrzebę większej empatii i tolerancji dla odmiennych możliwości osób ze spektrum. Nauczyciele z Zespołu Szkół Specjalnych zaprezentowali stosowane w pracy z dziećmi metody terapeutyczne mające wpływ na zmniejszenie nasilenia zaburzenia rozwoju związanego z nieprawidłowym funkcjonowaniem układu nerwowego.