Wsparcie psychologiczno – pedagogiczne

Szanowni Rodzice, Uczniowie, Nauczyciele
Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Kraśniku
udziela wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów, rodziców i nauczycieli
z przedszkoli, szkół i placówek oświatowych z terenu powiatu kraśnickiego:
– bezpośrednio – ul. Słowackiego 7, 23-210 Kraśnik
– telefonicznie – tel. (81) 825 87 88, 665970354
– e-mailowo – poradniakrasnik@o2.pl
od poniedziałku do czwartku w godzinach 8:00-17:00, w piątki w godzinach: 8:00-16:00.
Poza godzinami pracy Poradni możliwe jest uzyskanie pomocy
m.in. pod następującymi numerami telefonów:
– Punkt Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Kraśniku: 665943069
– Całodobowa, bezpłatna infolinia dla dzieci i młodzieży, rodziców oraz
nauczycieli – Fundacja Itaka: 800 080 222
– Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży: 116 111
– Całodobowy telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 12 12 12
Pod poniższym linkiem można uzyskać pomoc poprzez całodobowy czat:
https://brpd.gov.pl/dzieciecy-telefon-zaufania-rzecznika-praw-dziecka/
Pomocowe strony internetowe:
– pokonackryzys.pl
– liniawsparcia.pl
– pogotowieduchowe.pl