,,Zawodowy strzał w 10!" – ,,Tydzień wyboru drogi kształcenia"

Link do strony Kuratorium Oświaty w Lublinie:

https://www.kuratorium.lublin.pl/?akc=akt&op=szcz&id=11790