Spotkanie pracowników PZPPP z matkami dzieci z Ukrainy

W odpowiedzi na sytuację kryzysową oraz potrzebę wsparcia psychologicznego w zakresie wzmacniania poczucia bezpieczeństwa, rozmowy z dziećmi o wojnie i radzenia sobie z emocjami, pracownicy Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Kraśniku odwiedzili schronisko młodzieżowe, gdzie przebywają rodziny z Ukrainy. Czekamy na regulacje formalno-prawne, aby móc świadczyć pomoc zorganizowaną dla dzieci i rodzin z obszarów objętych wojną.