Biuletyn "Ze Zdrowiem"

Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia przygotowało Biuletyn „Ze Zdrowiem” poświęcony zdrowiu psychicznemu dzieci i młodzieży.

W piątym numerze biuletynu znajdą Państwo informacje dotyczące m.in.:

  • wspierania rozwoju psychicznego dziecka od pierwszych chwil jego życia,
  • znaczenia życzliwości, rozmowy i bliskiej więzi dla zdrowia psychicznego dziecka,
  • nauki samoakceptacji,
  • przyczyn kryzysu psychicznego i reagowania na ten kryzys,
  • wsparcia zapewnianego w szkole i poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Więcej informacji na temat Biuletynu na stronie internetowej MEiN:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zdrowie-psychiczne-dzieci-i-mlodziezy–biuletyn-nfz