TYDZIEŃ ZAWODÓW – CZAS NA STRZAŁ W 10!

LINK DO STRONY KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE

https://www.kuratorium.lublin.pl/?akc=akt&op=szcz&id=11153&fbclid=IwAR0SziOILzZWMX7tsha20NGZinq72KJI6SMF34xMuF1lK9edT7YSP12QXB8