WIELKANOC 2020

Niech zbliżające się święta, które niosą duchowe odrodzenie, przesłanie zwycięstwa dobra nad złem i tryumfu życia, staną się dla wszystkich źródłem siły tak potrzebnej, w tym trudnym okresie przepełniającym niepokojem i troską.
Proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia zdrowia i spokojnego przeżywania Zmartwychwstania Pańskiego
i Życzę, by te szczególne świąteczne chwile stały się czasem odradzającym wiarę w dobrą przyszłość, by rozpromieniły codzienność, dając nadzieję, która nie może zawieść.

Dorota Posyniak dyrektor oraz pracownicy PZPPP w Kraśniku